Dret a vot per a tothom!

S’acosten, novament, períodes d’eleccions i com si el temps no hagués passat, ancorat en una permanent situació discriminatòria i desigual, ressonen altre cop les demandes justes i democràtiques que exigeixen, apel·lant a exercir la desobediència si cal, el ple accés als drets ciutadans i polítics d’una gran part de la població.

Al col·lectiu de persones migrants se li exigeixen més obligacions que qualsevol altre ciutadà (la constant justificació i tots els impediments administratius haguts i per haver per accedir a la plena ciutadania com a conseqüència d’una Llei d’Extrangeria de per sé racista que crea diferències entre ciutadans i estigmatitza per motius d’origen), alhora que anòmalament, no se li atribueix cap dret.  Aquest frau democràtic

priva de la participació política més directa en la nostre societat, com és el dret a vot i el dret a ser escollit com a representant públic. És per això que l’anomenem frau democràtic, doncs els resultats de les votacions en cap cas són representatius ni s’adeqüen a la realitat política que es viu als nostres pobles i ciutats.

Aquesta situació injusta i excloent, alimentada per un fort racisme institucional, empeny als marges de la nostre societat a molts veïns i veïnes i impedeix una plena convivència, ja que només pot donar-se sobre la base de la igualtat en drets polítics i socials. Al mateix temps, reforça, mitjançant les campanyes polítiques xenòfobes i populistes, el racisme social als nostres carrers, basant-se en falses premisses criminalitzadores i atacant directament als col·lectius més vulnerables que políticament, no tenen dret a rèplica.

banner vot x tothom.jpg

És per això, que des dels moviments socials de Girona i d’arreu del territori estem treballant, colze a colze amb els nostres veïns i veïnes, per canviar aquesta crua realitat i interpel·lem a la resta de col·lectius sensibles amb aquesta problemàtica, a sumar-se a la lluita. Considerem aquestes eleccions municipals com una oportunitat per posar novament sobre la taula aquest frau democràtic i per combatre el discurs de l’odi i el racisme, entenent que no hi ha millor manera per fer-ho que reivindicant drets.

Alhora, exigim un reconeixement d’aquest frau per part de les institucions municipals i un reconeixement a totes les persones sense dret a vot com a conciutadans de la nostre ciutat i com a subjectes polítics actius. Ambdues accions són fàcilment assolibles mitjançant cartes nominals que s’adrecin a aquests conciutadans. Girona i Salt, han de visualitzar la problemàtica en l’espai públic i han d’expressar la seva disconformitat. Cada una de les persones excloses de les votacions ha de sentir-se acompanyada i recolzada, per més simbòlic que sigui, per les institucions del seu municipi. També, com a mesura inclusiva, seria bo pensar i impulsar polítiques i mecanismes públics de participació des dels ajuntaments que fossin plenament inclusius i que es regissin pel padró municipal.

Per altre banda, la legislació espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres a les  eleccions municipals només quan existeix un tractat internacional sota criteri de reciprocitat. Així doncs, moltes persones que en eleccions autonòmiques o estatals no poden exercir el dret a vot, en aquesta ocasió poden. Aquesta diferenciació però genera confusió i moltes no són coneixedores d’aquest dret que requereix d’una prèvia inscripció al cens electoral durant el període que va de l’1 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019. Des de Girona Acull considerem que aquesta responsabilitat informativa recau sobre els ajuntaments i per això, demanem el desplegament d’una campanya informativa arreu dels barris i dels equipaments públics, al mateix temps que l’enviament de cartes nominals mitjançant el padró on s’informi d’aquest tràmits a dur a terme.

Finalment, demanem als partits polítics que es presentin a les eleccions la responsabilitat política de dur a terme campanyes antiracistes, que s’adrecin a tots els ciutadans dels nostres pobles i ciutats i que siguin contundents contra aquells discursos que fomenten l’odi, el racisme i la intolerància.

dret a vot.jpg

Des de Girona Acull i altres espais de lluita com l’Espai Antiracista de Girona i Salt, i la Coordinadora d’ONG Solidàries de comarques gironines estem planificant una campanya de denúncia i planegem futurs actes de sensibilització i pressió política  que culminaran durant el dia de les eleccions amb una acció desobedient en què totes aquelles persones que se les priva d’expressar-se lliurament, trobaran l’espai per fer-ho. No dubteu en oferir-vos a treballar plegats!